Returer

Som konsument kan du ångra ditt köp inom 14 dagar från den dagen du får din första beställning. Om du nyttjar ångerrätten måste varan returneras till oss inom 14 dagar från den dag du meddelat ångerrätten till oss. Returadressen är följande:

För att ångerrätten ska kunna genomföras måste varan returneras till oss i samma skick som du tog emot den. Du kan endast utnyttja ångerrätten om produkterna är orörda och har obruten förpackning. Produkten måste returneras i produktens originalförpackning. Om produkten ej är komplett vid retur förbehåller vi oss rätten att göra ett prisavdrag. Notera att om varan minskat i värde till följd av att du hanterat den i större utsträckning än vad som varit nödvändigt, till exempel för att undersöka varan, kan du bli ersättningsskyldig för sådan värdeminskning med upp till 100% av varans värde. Om inte annat överenskommits täcker du de direkta kostnaderna för att returnera varan. Varor som returneras mot postförskott kommer ej att lösas ut. 

Återbetalningen sker med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen. Vi har rätt att hålla inne återbetalningen tills vi har mottagit varorna som skickas tillbaka eller tills det att du kan uppvisa bevis att varorna skickats tillbaka.

Du anmäler att du vill utnyttja ångerrätten via e-post, senast 14 dagar efter dagen du mottagit beställningen. E-postadressen är: support@swedishcollagen.com. Alternativt kan du fylla i och skicka in konsumentverkets standardformulär.